0382.181.831

Blog nem nắm gia truyền

Cơ sở sản xuất

804 Bạch Đằng, Hà Nội

0877.175.777

Kết nối

Thương hiệu nem nắm Nam Định ngon nhất.

Thương hiệu nem nắm giao thủy gia truyền. Mong muốn quảng bá nem nắm đến với mọi vùng miền trên đất nước Việt Nam.
Đối tác: Nem nắm Nam Định